Đánh giá thủ tục hành chính

Không thể đánh giá tổ chức này, Bạn vui lòng chọn tổ chức khác!

ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

select


Cảm ơn Quý khách đã đánh giá!

1. Quý khách có hài lòng với nơi tiếp đón tại Bộ phận một cửa (ghế ngồi, bàn viết, quạt, máy lạnh, nước uống, lấy số khách hàng,...).     
2. Quý khách có hài lòng với việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa (các mẫu hồ sơ, giấy tờ, mức phí, lệ phí,...).     
3. Thời gian đợi làm thủ tục giải quyết TTHC (hình thức trực tiếp).     
4. Thời gian giải quyết TTHC.     
5. Số lần Quý khách phải đi lại để giải quyết một TTHC.     
6. Số nơi Quý khách đã phải đến để giải quyết một TTHC.     
7. Quý khách có phải chi trả khoản tiền ngoài quy định trong quá trình giải quyết TTHC.     
8. Quý khách có hài lòng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tình trong công việc của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.     
9. Quý khách có hài lòng với sự hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, chính xác và tính chất chuyên nghiệp trong công việc của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.     
10. Quý khách có hài lòng với thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.